SKADEDYR PÅ PARSELLHAGE

BETEBLADLUS

Vi mistenker at svartlusen som har kommet til Varatun Parsellhage er av sorten Betebladlus. Dette er vanskelig å si med sikkerhet (uten å betale minst 600 kr for å sende lusa til analyse) men redaktøren hos Plantevernleksikonet, tror det kan være Betebladlus. Den er sålangt bare funnet på Høymole

Hvordan formerer seg: (generell for bladlus)

Lusa kan både legge egg og føde levende unger. Hvilken det er, avhenger av mengden dagslys. Egg legges på våren og høsten og eggene overvintrer. Det er temperaturen som avgjør om lusa er han eller hun. Bladlusa formerer seg med kloning (eller jomfru fødsel) og først på høsten blir hanner født. Disse befrukter eggene som overvintrer til neste sommer.

Ideele formeringsforhold

Bladlusa formerer seg best når det er fint, varmt og tørt ute. Planter som allerede er svekket er mer utsatt. Svekkelsen kan være fordi planten er ung, fordi groforholdene ikke er ideelle (dårlig jord) eller plantene kan allerede blitt litt skadd.

Hvordan forflytter seg: (for flere sorter bladlus)

Mange bladlus (inkludet Betebladlus) har lus både med og uten vinger. Dersom lusa opplever fortetthet eller dårlig tilgang til næring, kan den utvikle vinger som gjør at den kan fly videre til neste plante.

Verter (eller hva de spiser)

Lusa kan både være spesialisert til en vertsort eller flere sorter. Vårgeneralsjonen kan begynnes på primærverten og sommer generasjonen vil så gå på sekundærverten. Vi er ikke 100 % sikker på at det er Betebladlus vi har, men deres primærvert er beinved (Euonymus), krossved (Viburnum), og skjærsmin (Philadelphus). Sekundærverten er bete, bønner, spinat og mange urteaktige planter, særlig meldestokk og tistel. Legg merke til at høymol ikke står her men i følge Anette Sundbye hos NIBIO, kan lusa oppformeres på ugras som høymole. Dvs formere seg på høymolen. Det er også rikelig av høymole på tomta vår, så enkel næring for lusa. Om høymolen er primærverten for lusa, må vi vente å se.

Planteskade

En høymole som har begynt å bli skadd av bladlus vil krølle seg innover (mot stilken). Den kan få røde flekker på seg (men røde flekker betyr ikke at den har lus på seg). Har lusa fått formert seg nok, vil vi se hvordan stilken ned til bakken er svart av lus.

Rovdyr

Det er flere insekter som spiser bladlus som marihøne (og larvene deres) larver av blomsterfluer og gulløye, rovteger, snylteveps og snytesopper. Rovteger har allerede blitt observert to plasser i parsellhagen (hvor lusutbruddet oppsto).

Bekjempelse

I første omgang har Anette Sundbye anbefalt at vi kvitter oss med all høymole, for å redusere bestanden og redusere hvor mye lus som produseres. Det er viktig at høymolen fjernes fra parsellhagen. Vi har ikke lov til å kaste søppel i dunken til Varatun parsellhage, så de av dere som har nedgravde containere, bes ta de med hjem å kaste de der. Det ligger store plastikkposer i boden.

Skulle lusa spre seg til en annen plantevekst, må vi så fjerne denne i fra parsellen. Det er noe vi venter med, siden vi ikke med 100 % sikkerhet kan si det er Betebladlus. Innmari dumt å kvitte oss med alt av bete, bønner og spinat, om det skulle vise seg å være en annen sort.

Betebladlus
Rovdyr
Høymole

Innlegg er skrevet av Ingrid Gåsvær Digre

Kilder:
Store Norske Leksikon: ‘’ Bladlus’’  https://snl.no/bladlus (02.06.2021)
Plantevernleksikon: ‘’Betebladlus’’ https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/814/ (02.06.2021)
Anette Sundbye, Forsker entomoligi hos Norsk institutt for bioøkonomi