Hent hestemøkk

Vi gjentar suksessen fra i fjor og  skal hente hestemøkk  på lørdag 10 februar. 

OPPMØTE: kl.10

Vi har fått to stykk som kan kjøre tilhenger.

Vi legger papp på en parsell og etter at vi har hentet hestemøkken hiver vi den på pappen med presenningen over for å beskytte det fra været.