Bokashi kurs

  • En innføringskurs om hvordan å komme i gang og bruke bokashi kompost.

Bruk av bokashi kompost oppfordres av Sandnes kommune

Sandnes kommune har strammet inn hvordan og hva vi kan nå hive i den brune dunken.  Men det som er veldig spennede for oss parsellanter er at de blant annet oppforder oss til å starte med bokashi kompost hjemme. Og bokashi kompost kan vi så klart bruke til jordfebdring på egen parsell.

Kommunen skriver :

Kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Hvis kjøkkenkompostering (for eksempel Bokashi) skal erstatte brun beholder, må du inngå Avtale om hjemmekompostering og legge ved kvittering for innkjøpt utstyr. Kjøkkenkompostering kvalifiserer som et avfallsminimerende tiltak, og du kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiftene.

For å lese om hva mer du kan gjøre innenfor kompostering klikk her Sandnes kommune – Hjemmekompostering

For å finne ut mer om bokashi klikk her:https://www.bokashinorge.no/