STYRET

vedtatt januar 2024

Kontakt: varatunparsell@outlook.com

Leder: Kimble Walsh-Knarvik

Litt om meg:

Jeg elsker å se ting gro – om det er barn, blomster eller bakvekst. Selv om jeg har egen hage hjemme har jeg også lyst til å ha parsell, for da kan jeg satse mest på blomster hjemme og mest på grønnsaker på parsellen. For meg, er det det beste av to verdener!!

I tillegg, tenker jeg at det å bli kjent med masse forskjellige folk på tvers av vårt lokale miljø er en fordel med å være en del av parsellhagen.

Vi møtes på parsellhagen!

Nestleder/kasserer: Ingrid Gåsvær Digre

Litt om meg:

Hei! Jeg er ingen erfaren grønnsaksdyrker og (når jeg er ærlig) er ikke selve grønnsakene jeg dyrker motivasjonen for å delta her i parsellhagen. Grønnsakene er mer en måte å måle resultatet på! Det jeg virkelig ser frem til, er forbedringen av tomta. Forbedring av jordkvalitet, skadedyrkontroll, oppbygging av en produktiv tomt, med bærbusker, frukttrær og andre nyttevekster. Rett og slett en verdiøkning av tomta, for oss som bruker den. 

På min egen, lille parsell, vil dere i år se en del eksperimentering på budsjett. Metoder og løsninger jeg er nysgjerrig på men som kanskje ikke gir de største avlingene. På den andre siden, kanskje det gjør det allikevel? Jeg gleder meg uansett til å prøve og jeg gleder meg til å høre hva deres resultater er, i hva jeg anser som et stort dyrkningseksperiment. 

Vi sees i hagen!

Medlemskap: Ingvild Ørland

Litt om meg:

 

 

Styremedlem: Bjørn-Egil Wallin

Litt om meg:

Jeg er rett og slett glad i planter!

I tillegg, har jeg en ambisjon om å være litt selvforsynt.

Å dyrke egen mat og blomster er hobbyen min. Parsellhagen er en fin sted for å finne andre med samme interesser. Det er kjekt å bli kjent med andre på dugnad. 

 

Styremedlem: Dagne Sjøstrand

Litt om meg:

Jeg har alltid hatt hage og vært glad i å dyrke blomster og urter. Med årene har jeg fått mer interesse for grønnsaker. Nå blir hagen mindre, og parsellen desto viktigere. 

Det sosiale rundt dyrkingen er også viktig for meg. Det er mye å lære av andre parsellanter.

Jeg var i mange år aktiv i Stavanger botaniske hages venneforening og var med på å starte opp og drive en urtehage på Skeiane. Denne er nå nedlagt, og jeg gleder meg til å være med på  å utvikle Varatun parsellhage!

Varamedlemmer:

Renate Valand

Litt om meg: 

Dette er fjerde året jeg er med i parsellhagen og synes det er like gøy hvert år. Tidligere har jeg hatt en andel i Sandnes andelslandbruk og det var gøy det også. Men det er mye morsommere å ha egen parsell der det er helt opp til en selv hva slags grønnsaker en dyrker.

Jeg liker veldig godt å kunne lage mat med det jeg selv produserer, og målet er å bli mest mulig selvforsynt med de grønnsakene jeg bruker mest og liker best!

Så er det ikke så lett alltid når vær og snegler og jordsmonn og gjødsling vil ha et ord med i laget for hvordan det går med avlingen. Men en lærer heldigvis stadig noe nytt og ofte får en gode tips fra andre parsellanter. Det er jo en av fordelene med å ha parsell i forhold til å dyrke hjemme i egen hage; at en blir kjent med andre med samme interesser og kan ha det sosialt sammen og lære av hverandre.