LITT OM OSS

Parsellhagens sin historie

Området vi har fått av Sandnes kommune på Varatun gård var tidligere en fattiggård som hadde stått ubrukt i flere tiår. Kommunen eier området og gjorde alt grunn arbeidet for oss – dvs markeringer av hver parsell og legging av stier som er tilrettelagt for rullestoler, vogn osv. Det betydde at vi som styre ikke hadde noe ting å si om parsellhagen sin struktur. Men vår rolle var og fortsatt er å utforme og utvikle området til glede for våre parsellanter og folk ellers som stikker innom området.

Den offisielle åpningen fant sted lørdag 9.maI 2020.  Klikk her for mer informasjon om det.

Opprinnelig da Varatun parsellhage begynte så var det for en 3 års prøveperiode. Nå er vi kommet for å bli. 

Et møtested

— Du kan kanskje tenker deg at vi på Varatun parsellhage er litt over gjennomsnittlig interessert i det som gror  og det er nok sant det …
Men Varatun parsellhage dekker et behov for folk som ikke har tilgang til et grønt område hjemme og i tillegg  har lyst å dyrke egen mat.

Varatun parsellhage er dermed et møtested hvor folk kan dele sin glede over å se ting gro og utvikle seg. Å ha en parsell er både et individuelt så vel som et felles engasjement. Det vil si at hver og en setter sitt eget preg på sin egen parsell – de kan velge utseende og innhold på sin parsell, samtidig som de gjøre noe i lag på dugnader, eller treffer og «drøser» med noen når man er tilstede for å stelle egen parsell.  

Din lokale grønne lunge

— Vi pleier å kalle VPH Sandnes sin  lokale grønne lunge! Utviklingstrender viser at interessen for selv-dyrking er økende ikke bare i Rogaland men også nasjonalt. Det å prøve å dyrke egen mat betyr at vi er under opplæring hele veien. Des lenger vi holde på des mer lærer vi. Vi samarbeider, deler det vi har prøvd og det som lykkes eller ikke lykkes med andre parsellanter. I tillegg supplerer vi med kurs til parsellantene og sørger for å ha 2 forskjellige kurs årlig.  

Forskjellen mellom en parsellhage og en kolonihage

— På en måte kan  en parsellhage sees som en mindre utgave av en kolonihage. Men i motsetning til en kolonihage er det ikke skille mellom hver parsell som hekk eller gjerde.  

Spesielt for kolonihagene  er små hytter der det er mulig å bo i sommersesongen. I parsellhagene er det ingen mulighet til å ha hytter. 

En parsellhage er et dyrkingsareal som er delt inn i flere mindre parseller som leies ut til folk som ønsker å dyrke grønnsaker og vekster, enten rett i bakken eller i pallekarmer. 

Hos oss er våre parseller 6 x2 m eller 12m2, og det koster 500kr årlig.

Vi har 4 dugnader i året, medlemmer må være med på 2. 

 Hver parsell og det som dyrkes er til privat bruk. 

Felles områder og utstyr

— I tillegg til de 88 parseller på Varatun parsellhage har vi hva vi kaller for — fellesområder. 

Langs stien som fører til Varatun Barnehage har vi felles bed der vi har plantet rips og solbær, blåbær, rabarbra, jordbær, poteter, hvitløk og urter til fellesglede. Siste dugnad laget vi en blomstereng som en del av WWF kampanje om å gjøre Norge villere. Se kart.

Av og til har vi brukt en ledig parsell for å dyrke til felles nytte.  

For å hjelpe våre medlemmer på vei har vi en felles redskapsbod med oppslagstavle, inkludert strimere/kantklipper og mye mer. Se her for listen over tilgjengelige utsyr.

Det også fines flere sitteplasser rundt omkring i parsellhagen.

Økologiske prinsipper    

—  Parsellhagen er et viktig møtested på tvers av generasjoner og kulturer. Det bidrar til å gjøre Sandnes grønnere. Vi driver etter økologiske prinsipper. Det betyr at det er ikke tillatt å bruke kjemisk-syntetiske sprøytemidler i parsellhagen. Sprøytemidler utgjør en helserisiko for både voksne og barn – dette er spesielt viktig siden vi ligger kant i kant med Varatun Barnehage. Dessuten kan kjemiske syntetiske sprøytemidler utgjøre en forurensningsfare for jord og grunnvann og kan også gå ut over det biologiske mangfoldet og den økologiske balansen i parsellhagen. Mange insektmidler virker også på nyttedyr, og vil kunne ramme de «gode hjelperne» i hagen. Derfor bidrar parsellhagen til å øke kunnskapen om det økologiske samspillet i naturen og lokal matproduksjon.  

Parsellhagen er et stykke natur i miniatyr. Både barn og voksne kan gjennom hagedyrking få økt forståelse for samspillet mellom ulike arter og økt kunnskap om kretsløpet i naturen, med resirkulering av næringsstoffer som et sentralt prinsipp. Varatun barnehage leier flere parseller og bruker parsellhagen flittige til vandring og opplæring for de små. 

Jordforbedring og jorddekking

— Varatun parsellhage har satt opp kompostbingene. For å øke det biologiske mangfoldet, over og under jorden bruker vi kompost. I tillegg  får vi biokull fra kommunen. Jorddekket er også et viktig element i å øke det biologisk mangfoldet. Derfor jobber vi med både jordforbedring og jorddekking.

En pause i hverdagen   

— Parsellhagen er et sted hvor mange finner ro og slapper av gjennom praktisk arbeid. Det er et sted å koble av fra stress og mas, hjemme eller på jobb, og et sted hvor familie og venner kan være sammen i grønne omgivelser. Parsellhagen er også et sted hvor man kan møte andre med felles interesser og ha tid til å slå av en prat.

Sandnes kommune har en  visjon at kommune skal være  “romslig, modig og sunn».   Vi i Varatun parsellhage tror at vi bidra til denne visjonen med å  skape et inkluderende og mangfoldig samlings miljø for alle. 

Klikk på lenken til kortfilmen om betydningen av urban dyrking og de sosiale og miljømessige gevinstene det tilfører en travel by. Urban dyrking er etter hvert blitt et kjent konsept rundt omkring i verden og i Norge. Her hjemme finner vi både kolonihager, parsellhager, skolehager og til og med geriljahager. 

https://youtu.be/dNJgKQ2fUiM

Lesestoff : Parsellhage Håndbook