LISTE OVER UTSTYR

Private redskaper kan ikke oppbevares i redskapsboden. De må medbringes for hver gang.

Ellers er redskap til felles bruk.

Husk å gjøre dem rent etter bruk.

Oversikt over utstyret til felles bruk: REDSKAPSLISTE_2023