KORONA TILTAK

Ute i Parsellhagen må vi overholde smitteverntiltak i henhold til spesifikasjoner fra Sandnes kommune : https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/corona-viruset/#heading-h2-4

Redskapsboden og fellesutstyr

Alle må bruke egne medbrakte hansker ved bruk av fellesredskaper, eller må håndtak sprites før og etter bruk.

Private redskaper kan ikke oppbevares i redskapsboden. De må medbringes for hver gang.