Nytt styre for 2024

Etter vel blåst årsmøte kan vi informere at vi har fått tre  nye medlemmer i styre. En av våre nyeste parsellanter Ingvild Ørland skal overta posten som medlemsansvarlig. Og Dagne Sjøstrand som har vært en ivrig deltaker på dugnader siden hun startet skal bli med i styre. Renate Valand overta søstera sin post som varamedlem. Det er kjekt at dere kan holde det i familien:-). Det blir en veldig flott sammensatt styre, med en fin miks av gamle og nye medlemmer. Velkommen til alle i 2024 styre!

Du kan lese referatet fra møte her: Referat – årsmøte 2024.

Årsmøte 31 januar 2024

Godt nytt år til alle parsellanter og takk for det gamle!

Styret gir herved et varsel om at årsmøtet blir avholdt på onsdag 31 januar 2024.

Tid og sted for årsmøtet: onsdag 31.01.31 kl:19:30

Sted: Vestre hjørne møterom på Varatun gård (i hovedhuset)

Vedlagt er regnskapet og årsberetning for 2023, forslag til endringer av ordensregler og forslag til årshjul.

AGENDA:

 1. Velkommen v/styreleder
 2. Godkjenning av innkallingen 
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Behandle Årsberetning for 2023
 6. Behandle Årsregnskap for 2023
 7. Behandle forslag til endringer ORDENSREGLER
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette kontingent for 2025
 10. Vedta budsjett for 2024
 11. Valg til styret
 12. Valg til valgkomite
 13. Forslag til årshjul for 2024
 14. Forslag til 5 års plan og valg av arbeidsgruppe
 15. Avslutning v/styreleder

Årsmøtet 31.01.2024 markerer starten på et nytt dyrkningsår, og vi i styret ønsker å vite innen årsmøtet om dere fremdeles ønsker å leie parsell i Varatun Parsellhage i det kommende året. Dersom dere har lyst å fortsette hos oss vennligst betale kontingenten innen årsmøte. Dette er både for å ha en oversikt over økonomien til parsellhagen i 2024, samt å vite hvor mange parseller vi har ledige til eventuelle nye parsellanter som ønsker å leie hos oss.

Dersom dere ikke lenger ønsker å leie parsell i parsellhagen ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed til varatunparsell@outlook.com innen årsmøtet.

Styret ønsker alle velkommen til årsmøte.

Årsberetning 2023

Forslag til endringer ORDENSREGLER 2024

Årshjul_styre 2024

Årsmøte 2023

Kjære parsellanter i Varatun Parsellhage,

Årsmøtet blir avholdt på mandag 23 januar 2023 kl: 19:30 på Vestre hjørne møterom på Varatun gård (i hoved hus). 

Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 9 januar.

Vedlagt er forslag til endringer av vedtektene og ordensregler og forslag til årshjul.

AGENDA:

   1. Velkommen v/Styreleder
   2. Godkjenning av innkallingen
   3. Valg av Møteleder
   4. Valg av referent
   5. Behandle Årsberetning for 2022
   6. Behandle Årsregnskap for 2022
   7. Behandle forslag til endringer VEDKTEKTER
   8. Behandle forslag til endringer ORDENSREGLER
   9. Behandle innkomne forslag
   10. Fastsette kontingent for 2023
   11. Vedta budsjett for 2023
   12. Valg til styre
   13. Valg til valgkomite
   14. Forslag Årsjul for 2023
   15. Avslutning v/styreleder

Årsmøtet 23.01.2023 markerer starten på et nytt dyrkningsår, og vi i styret ønsker å vite innen årsmøtet om dere fremdeles ønsker å leie parsell i Varatun Parsellhage i det kommende året. Dette er både for å ha en oversikt over økonomien til parsellhagen i 2023, samt å vite hvor mange parseller vi har ledige til eventuelle nye parsellanter som ønsker å leie hos oss. Betaling av kontingent

Dersom dere vil fortsette å leie parsell ber vi om at kontingent for 2023 på 500,- betales inn innen årsmøtet.

Betalingen kan enten gå via Vipps til Varatun Parsellhage #780908 eller til kontonummer 1506 44 48649 og må markeres med parsellnummer slik at vi får registrert betalingen på rett parsell.

Dersom dere ikke lenger ønsker å leie parsell i parsellhagen ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed til varatunparsell@outlook.com innen årsmøtet.

Ta gjerne kontakt med oss i styret via mail dersom dere har spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser.

Styret ønsker alle velkommen til årsmøte.