Parsellmandag

Vi i styret ønsker å legge tilrette for at parsellhagen skal være et sosialt samlingssted for alle parsellanter. Derfor vil vi introdusere Parsellmandag!

Den første mandagen i måneden oppfordrer vi flest mulig til å tilbringe tid i parsellhagen, på den måten vil sjansen være stor for at det er flere der, og mulighet til å slå av en prat om dyrking, jordforbedring eller helt andre temaer! Helt uformelt og uten forpliktelser, men sosialt og trivelig!

Minst en av oss fra styret vil også prøve å være tilstede. Førstkommende mandag, 4.juli, vil Emily være der mellom 15-17/18.

Kom gjerne og slå av en prat ved parsellen!

Hva kan vi gjøre på parsellen i september/oktober?

Nå kan vi endelig ta opp potetene!!

Gjør det før det blir for kaldt og før frosten kommer.
Bruk en greip og grav langt ned, for å finne alle potetene som har gjemt seg.

Oppbevar potetene i en pose i en sval kjeller. Sikre at jorda på overflaten er tør før du lukker posen, den fungerer som en beskyttende lag mot fordamping. Ikke vask dem.

Oktober er en genial tid å plante hvitløk!

Legger vi løk nå, så kan vi høste det grønne gresset på forsommeren og de svulme løkene i juli-august.

Nå vi legger løkene, sjekk at den butte enden er ned, og den spisse er opp.
Nå vi skal høste løkene, ser etter at de tre nederste bladene har visnet helt eller delvis og at de over har fått brune tupper.

Noe av det du høste kan brukes umiddelbart eller legges til tørk på et luftig, solrikt og varmt sted i 2-3 uker. Ikke fjern de visne stenglene.

Bilde av settehvitløk Messidor fra Solhatt økologisk hagebruk

Det er 2 forskjellige typer hvitløk: softneck og hardneck.
På parsellhagen har vi kjøpt inn Vallelado og Messidor (begge er softneck).  Vi skal planter dem i en parsell (nr. 61), med biokull og uten. Det skal blir spennende å se hvilken vokser best!!

Hvitløk vil helst ha næringsrik, veldrenert jord – legge til gjødsel og kanskje litt vedaske samtidig. Legge gresssklipp på toppen, så har løkene ekstra næring og det hjelpe med fuktigheten.

HUSK!! Bruk setteløk, ikke hvitløk kjøpt i matbutikkene.

Kilder:
Det Norske Hagelselskap. Norsk hagetidend,  No.8. September 2021
Robild, Eva (2021). Dyrking i pallekarm. Cappelen Damm

Biokull

Sandnes kommune har gitt oss BIOKULL som står i sekkene i parsellhagen. Vi har fått det gratis mot at vi tester den ut på noen parseller i årene fremover. Den kan brukes av alle parsellanter!!!

OBS: Det kommer og et kurs om bruken av biokull i regi av kommunen.

Les mer om biokull her.

SKADEDYR PÅ PARSELLHAGE

BETEBLADLUS

Vi mistenker at svartlusen som har kommet til Varatun Parsellhage er av sorten Betebladlus. Dette er vanskelig å si med sikkerhet (uten å betale minst 600 kr for å sende lusa til analyse) men redaktøren hos Plantevernleksikonet, tror det kan være Betebladlus. Den er sålangt bare funnet på Høymole

Hvordan formerer seg: (generell for bladlus)

Lusa kan både legge egg og føde levende unger. Hvilken det er, avhenger av mengden dagslys. Egg legges på våren og høsten og eggene overvintrer. Det er temperaturen som avgjør om lusa er han eller hun. Bladlusa formerer seg med kloning (eller jomfru fødsel) og først på høsten blir hanner født. Disse befrukter eggene som overvintrer til neste sommer.

Ideele formeringsforhold

Bladlusa formerer seg best når det er fint, varmt og tørt ute. Planter som allerede er svekket er mer utsatt. Svekkelsen kan være fordi planten er ung, fordi groforholdene ikke er ideelle (dårlig jord) eller plantene kan allerede blitt litt skadd.

Hvordan forflytter seg: (for flere sorter bladlus)

Mange bladlus (inkludet Betebladlus) har lus både med og uten vinger. Dersom lusa opplever fortetthet eller dårlig tilgang til næring, kan den utvikle vinger som gjør at den kan fly videre til neste plante.

Verter (eller hva de spiser)

Lusa kan både være spesialisert til en vertsort eller flere sorter. Vårgeneralsjonen kan begynnes på primærverten og sommer generasjonen vil så gå på sekundærverten. Vi er ikke 100 % sikker på at det er Betebladlus vi har, men deres primærvert er beinved (Euonymus), krossved (Viburnum), og skjærsmin (Philadelphus). Sekundærverten er bete, bønner, spinat og mange urteaktige planter, særlig meldestokk og tistel. Legg merke til at høymol ikke står her men i følge Anette Sundbye hos NIBIO, kan lusa oppformeres på ugras som høymole. Dvs formere seg på høymolen. Det er også rikelig av høymole på tomta vår, så enkel næring for lusa. Om høymolen er primærverten for lusa, må vi vente å se.

Planteskade

En høymole som har begynt å bli skadd av bladlus vil krølle seg innover (mot stilken). Den kan få røde flekker på seg (men røde flekker betyr ikke at den har lus på seg). Har lusa fått formert seg nok, vil vi se hvordan stilken ned til bakken er svart av lus.

Rovdyr

Det er flere insekter som spiser bladlus som marihøne (og larvene deres) larver av blomsterfluer og gulløye, rovteger, snylteveps og snytesopper. Rovteger har allerede blitt observert to plasser i parsellhagen (hvor lusutbruddet oppsto).

Bekjempelse

I første omgang har Anette Sundbye anbefalt at vi kvitter oss med all høymole, for å redusere bestanden og redusere hvor mye lus som produseres. Det er viktig at høymolen fjernes fra parsellhagen. Vi har ikke lov til å kaste søppel i dunken til Varatun parsellhage, så de av dere som har nedgravde containere, bes ta de med hjem å kaste de der. Det ligger store plastikkposer i boden.

Skulle lusa spre seg til en annen plantevekst, må vi så fjerne denne i fra parsellen. Det er noe vi venter med, siden vi ikke med 100 % sikkerhet kan si det er Betebladlus. Innmari dumt å kvitte oss med alt av bete, bønner og spinat, om det skulle vise seg å være en annen sort.

Betebladlus
Rovdyr
Høymole

Innlegg er skrevet av Ingrid Gåsvær Digre

Kilder:
Store Norske Leksikon: ‘’ Bladlus’’  https://snl.no/bladlus (02.06.2021)
Plantevernleksikon: ‘’Betebladlus’’ https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/814/ (02.06.2021)
Anette Sundbye, Forsker entomoligi hos Norsk institutt for bioøkonomi

Hvordan kan vi forbedre jorda på parsellen?

Om man skal forbedre jorda på en god og økologisk måte så tilsetter man kompost. Det kan være kompost fra godkjent varmkompostbeholder, bokashi kompost (akkurat nå er det bare lov å tilsette ferdig omdannet bokashi kompost) eller kompostert husdyrgjødsel. Dette gir jorden og grønnsakene god næring og tilsetter moldstoffer til jorden sånn at den blir mindre tung (vi har jo tung leirjord på parsellhagen). Det er godt mulig at biokull er en god jord forbedrer også.

I tillegg er det sterkt anbefalt å praktisere jorddekke på grønnsaks bedene sine. Det vil si at man legger vissent lauv, gressklipp, tang, halm eller flis på toppen av jorden. Dette beskytter jorden mot uttørking og ugresset får ikke festet seg i jorden. I tillegg så får meitemarken noe å jobbe med og da løsner meitemarken opp jorda ved at den graver seg ganger og jorden blir luftig og fin. Meitemarken er en god gartner, og den vil vi gjerne ha mye av i parsellen.

  • — Thone-Heidi

Poteter / Potater – for sertifiserte settepoteter MÅ det være!

I fjor var det mye sykdom på potetene i hele parsellen. I år må vi gjøre noen grep for å prøve å unngå at det skjer igjen. Derfor har styret besluttet at vi bare tillater tidlige potetsorter i år, da disse blir fortere høsteklare og man derfor kan unngå potettørråte. Vi ber dere å slå av riset på potetene umiddelbart ved tegn til sykdom (altså fjerne bladverket).

Eksempel på tidlige sorter er;- Aksel-Arielle-Berber-Hassel -Juno-Rutt-Solist -Ostara

Felleskjøpet (Bondekompaniet) Hillevåg selger settepoteter i løsvekt.

Wiig gartneri og Plantasjen også selger settepoteter i små pakker.

Det er ikke lov å sette matpotet fra butikken.

For å vite enda mer om Settepoteter les denne.

Frisk bladverk
Sykt bladverk. Begynnende tørråte?

Sesongen er i gang!!

Kjøkkenhagesesongen har startet!! Kom i gang å så frø nu.

Thone-Heidi anbefaler å så sorter som chili og paprika, purre, stangselleri og sellerirot. Hun har sådd gulrot, spinat, knutekål, grønnkål, kruspersille og vanlig persille. Dette står alt ute i plast kasser med lokk og spirer. Tomat, chili, paprika og aubergine har hun sådd inne.

Dyrking i plast kasser

Finn ut mer om den lure idéen her.

Thone-Heidi også annbefale å kjøpe ferdige spirer på Wiig gartneri. Der kan du plukke en og en – nesten som en smågodt hylle. 3 kroner pr stk. Hun tipser om å kjøpe sellerirot for eksempel, siden det kan være vanskelig å få til selv. Og det tar laaaaang tid å dyrke frem.

Yes! Sesongen er i gang!