Hestemøkk fra Storhaug rideklubb

Lørdag 17.mars hentet vi  2 tilhengere med hestemøkk fra Storhaug rideklubb.

Grunnen til at vi var hos rideklubben var fordi det har kommet strengere  EU regler som betyr at vi ikke kan få hestemøkk direkte fra verken travbanen eller gårdene. Storhaug rideklubb derimot har miljø sertifisert kompostert hestemøkk. Dvs at det er varme behandlet slik at farlige bakterier død. Det også betyr at lukten er vekk og at den har begynt å bryte ned slik at det ikke trenger så langt virker tid når den er brukt på parsellen.

Vi var utrolig heldig med været, spesielt med tanke på at det var snøstorm aldeles siste vi prøvde å hente hestemøkkken i februrar!!! Det var til og med tid og været til litt kaffe og boller etter arbeidet.

 

 

 

 

 

 

Hestemøkken ligger nå på papp på parsell nr. 62 (rett bak rabrabra bedet) og er dekket av en prosening for å sikre at de gode stoffene ikke vaskes vekk.

Hestemøkken kan brukes av alle parsellanter. Det er forresten gunstig å blande det med biokull samtidig.

 

 

 

Ta kontakt med Storhaug rideklubb her.

 

 

 

Bruk av bokashi kompost oppfordres av Sandnes kommune

Sandnes kommune har strammet inn hvordan og hva vi kan nå hive i den brune dunken.  Men det som er veldig spennede for oss parsellanter er at de blant annet oppforder oss til å starte med bokashi kompost hjemme. Og bokashi kompost kan vi så klart bruke til jordfebdring på egen parsell.

Kommunen skriver :

Kjøkkenkompostering er en ordning som Sandnes kommune godkjenner. Hvis kjøkkenkompostering (for eksempel Bokashi) skal erstatte brun beholder, må du inngå Avtale om hjemmekompostering og legge ved kvittering for innkjøpt utstyr. Kjøkkenkompostering kvalifiserer som et avfallsminimerende tiltak, og du kan i etterkant av innkjøp søke om å få refundert deler av utgiftene.

For å lese om hva mer du kan gjøre innenfor kompostering klikk her Sandnes kommune – Hjemmekompostering

For å finne ut mer om bokashi klikk her:https://www.bokashinorge.no/