Årsmøte 31 januar 2024

Godt nytt år til alle parsellanter og takk for det gamle!

Styret gir herved et varsel om at årsmøtet blir avholdt på onsdag 31 januar 2024.

Tid og sted for årsmøtet: onsdag 31.01.31 kl:19:30

Sted: Vestre hjørne møterom på Varatun gård (i hovedhuset)

Vedlagt er regnskapet og årsberetning for 2023, forslag til endringer av ordensregler og forslag til årshjul.

AGENDA:

 1. Velkommen v/styreleder
 2. Godkjenning av innkallingen 
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Behandle Årsberetning for 2023
 6. Behandle Årsregnskap for 2023
 7. Behandle forslag til endringer ORDENSREGLER
 8. Behandle innkomne forslag
 9. Fastsette kontingent for 2025
 10. Vedta budsjett for 2024
 11. Valg til styret
 12. Valg til valgkomite
 13. Forslag til årshjul for 2024
 14. Forslag til 5 års plan og valg av arbeidsgruppe
 15. Avslutning v/styreleder

Årsmøtet 31.01.2024 markerer starten på et nytt dyrkningsår, og vi i styret ønsker å vite innen årsmøtet om dere fremdeles ønsker å leie parsell i Varatun Parsellhage i det kommende året. Dersom dere har lyst å fortsette hos oss vennligst betale kontingenten innen årsmøte. Dette er både for å ha en oversikt over økonomien til parsellhagen i 2024, samt å vite hvor mange parseller vi har ledige til eventuelle nye parsellanter som ønsker å leie hos oss.

Dersom dere ikke lenger ønsker å leie parsell i parsellhagen ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed til varatunparsell@outlook.com innen årsmøtet.

Styret ønsker alle velkommen til årsmøte.

Årsberetning 2023

Forslag til endringer ORDENSREGLER 2024

Årshjul_styre 2024