Bli med å vise frem parsellen din når Gand hagelag besøker oss torsdag 7.sept

Torsdags kveld skal Thone Heidi være tilstede for å snakke om det tekniske, men alle parsellanter er velkomne til å stille for å vise frem sin egen parsell og snakke om det de har prøvd ut på parsellen sin. Det skal bli kaffe og te og noe å bite i for dem som har lyst til etterpå på kaféen på hovedhuset.