Grønngjødsel planter

Det er ingen grunn til at pallekarmene skal være tomme over vinteren.

Du kan for eksempel så grønngjødselplanter etter at du har høstet.

Først og fremst bli grønngjødsel brukt for å tilføye jorda næring eller gjøre næringsstoffer lettere tilgjengelig for andre planter. I tillegg, forbedrer grønngjødsel jordstrukturen slik at den kan holde på vann og næring, reduserer erosjon, stimulerer livet i og på jorda, og regulerer ugras, skadedyr og sjukdommer.

Grønngjødsel kan dyrkes en hel vekstsesong eller bare deler av en sesong, før eller etter andre vekster. Vekstene kan slås av og blandes inn i jorda, de kan visne ned på stedet eller de kan fjernes fra stedet og brukes som jorddekke, kompost og gjødselvann. Samplanting av grønngjødsel med en annen kultur er også aktuelt.

På Parsellhagen har vi plantet rødkløver sammen med solbær og rips buskene for eksempel.

Utvalg av grønngjødsel planter finner du her:  https://solhatt.no/produktkategori/gronngjodsling/