Styre-dugnad 24 April

Hvordan kan vi forbedre jorda på parsellen?

Om man skal forbedre jorda på en god og økologisk måte så tilsetter man kompost. Det kan være kompost fra godkjent varmkompostbeholder, bokashi kompost (akkurat nå er det bare lov å tilsette ferdig omdannet bokashi kompost) eller kompostert husdyrgjødsel. Dette gir jorden og grønnsakene god næring og tilsetter moldstoffer til jorden sånn at den blir mindre tung (vi har jo tung leirjord på parsellhagen). Det er godt mulig at biokull er en god jord forbedrer også.

I tillegg er det sterkt anbefalt å praktisere jorddekke på grønnsaks bedene sine. Det vil si at man legger vissent lauv, gressklipp, tang, halm eller flis på toppen av jorden. Dette beskytter jorden mot uttørking og ugresset får ikke festet seg i jorden. I tillegg så får meitemarken noe å jobbe med og da løsner meitemarken opp jorda ved at den graver seg ganger og jorden blir luftig og fin. Meitemarken er en god gartner, og den vil vi gjerne ha mye av i parsellen.

  • — Thone-Heidi