Parsellmandag – info og datoer 2023

Parsellmandag – hva er egentlig det?

Da parsellhagen ble startet i 2020 var tankene bak både et grønt dyrkningsfellesskap, men også en sosial møteplass. Vi er etterhvert ganske mange parsellanter, og vi møtes til felles samlinger som dugnader og årsmøte, men det er også veldig trivelig å jobbe side om side i våre egne parseller, helt uformelt, og snakke om alt fra dyrking til høsting (og alt annet i mellom).

Dermed kom tanken om parsellmandag – en mandag i måneden hvor vi oppfordrer parsellantene til å komme etter jobb og putle i egen parsell. Det er som regel noen fra styret der mellom ca kl 16-18, ellers er det forhåpentligvis andre der. Dette er en flott mulighet til å dele dyrketips, stille spørsmål, snakke grønnsaker og smugkikke i hverandres parseller for å bli inspirert til eget arbeid.

Parsellmandag er satt til første mandag i måneden fra april til oktober. Dermed er datoene:

 • 03.04
 • 01.05
 • 05.06
 • 03.07
 • 07.08
 • 04.09
 • 02.10

Jeg kommer – kommer du?

Årsmøte 2023

Kjære parsellanter i Varatun Parsellhage,

Årsmøtet blir avholdt på mandag 23 januar 2023 kl: 19:30 på Vestre hjørne møterom på Varatun gård (i hoved hus). 

Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 9 januar.

Vedlagt er forslag til endringer av vedtektene og ordensregler og forslag til årshjul.

AGENDA:

   1. Velkommen v/Styreleder
   2. Godkjenning av innkallingen
   3. Valg av Møteleder
   4. Valg av referent
   5. Behandle Årsberetning for 2022
   6. Behandle Årsregnskap for 2022
   7. Behandle forslag til endringer VEDKTEKTER
   8. Behandle forslag til endringer ORDENSREGLER
   9. Behandle innkomne forslag
   10. Fastsette kontingent for 2023
   11. Vedta budsjett for 2023
   12. Valg til styre
   13. Valg til valgkomite
   14. Forslag Årsjul for 2023
   15. Avslutning v/styreleder

Årsmøtet 23.01.2023 markerer starten på et nytt dyrkningsår, og vi i styret ønsker å vite innen årsmøtet om dere fremdeles ønsker å leie parsell i Varatun Parsellhage i det kommende året. Dette er både for å ha en oversikt over økonomien til parsellhagen i 2023, samt å vite hvor mange parseller vi har ledige til eventuelle nye parsellanter som ønsker å leie hos oss. Betaling av kontingent

Dersom dere vil fortsette å leie parsell ber vi om at kontingent for 2023 på 500,- betales inn innen årsmøtet.

Betalingen kan enten gå via Vipps til Varatun Parsellhage #780908 eller til kontonummer 1506 44 48649 og må markeres med parsellnummer slik at vi får registrert betalingen på rett parsell.

Dersom dere ikke lenger ønsker å leie parsell i parsellhagen ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed til varatunparsell@outlook.com innen årsmøtet.

Ta gjerne kontakt med oss i styret via mail dersom dere har spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser.

Styret ønsker alle velkommen til årsmøte.