Årsmøte 2023

Kjære parsellanter i Varatun Parsellhage,

Årsmøtet blir avholdt på mandag 23 januar 2023 kl: 19:30 på Vestre hjørne møterom på Varatun gård (i hoved hus). 

Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 9 januar.

Vedlagt er forslag til endringer av vedtektene og ordensregler og forslag til årshjul.

AGENDA:

   1. Velkommen v/Styreleder
   2. Godkjenning av innkallingen
   3. Valg av Møteleder
   4. Valg av referent
   5. Behandle Årsberetning for 2022
   6. Behandle Årsregnskap for 2022
   7. Behandle forslag til endringer VEDKTEKTER
   8. Behandle forslag til endringer ORDENSREGLER
   9. Behandle innkomne forslag
   10. Fastsette kontingent for 2023
   11. Vedta budsjett for 2023
   12. Valg til styre
   13. Valg til valgkomite
   14. Forslag Årsjul for 2023
   15. Avslutning v/styreleder

Årsmøtet 23.01.2023 markerer starten på et nytt dyrkningsår, og vi i styret ønsker å vite innen årsmøtet om dere fremdeles ønsker å leie parsell i Varatun Parsellhage i det kommende året. Dette er både for å ha en oversikt over økonomien til parsellhagen i 2023, samt å vite hvor mange parseller vi har ledige til eventuelle nye parsellanter som ønsker å leie hos oss. Betaling av kontingent

Dersom dere vil fortsette å leie parsell ber vi om at kontingent for 2023 på 500,- betales inn innen årsmøtet.

Betalingen kan enten gå via Vipps til Varatun Parsellhage #780908 eller til kontonummer 1506 44 48649 og må markeres med parsellnummer slik at vi får registrert betalingen på rett parsell.

Dersom dere ikke lenger ønsker å leie parsell i parsellhagen ber vi om at dere gir oss skriftlig beskjed til varatunparsell@outlook.com innen årsmøtet.

Ta gjerne kontakt med oss i styret via mail dersom dere har spørsmål, kommentarer eller andre henvendelser.

Styret ønsker alle velkommen til årsmøte.

Grønngjødsel planter

Det er ingen grunn til at pallekarmene skal være tomme over vinteren.

Du kan for eksempel så grønngjødselplanter etter at du har høstet.

Først og fremst bli grønngjødsel brukt for å tilføye jorda næring eller gjøre næringsstoffer lettere tilgjengelig for andre planter. I tillegg, forbedrer grønngjødsel jordstrukturen slik at den kan holde på vann og næring, reduserer erosjon, stimulerer livet i og på jorda, og regulerer ugras, skadedyr og sjukdommer.

Grønngjødsel kan dyrkes en hel vekstsesong eller bare deler av en sesong, før eller etter andre vekster. Vekstene kan slås av og blandes inn i jorda, de kan visne ned på stedet eller de kan fjernes fra stedet og brukes som jorddekke, kompost og gjødselvann. Samplanting av grønngjødsel med en annen kultur er også aktuelt.

På Parsellhagen har vi plantet rødkløver sammen med solbær og rips buskene for eksempel.

Utvalg av grønngjødsel planter finner du her:  https://solhatt.no/produktkategori/gronngjodsling/

Nye kompostbinger!

På dugnaden 5. september ble det satt opp to nye kompostbinger. I løpet av høsten skal vi spa over innholdet fra den gamle, og se om det har blitt noe brukbar kompostjord i bunn.

De nye bingene kan brukes fra og med nå, og reglene er som følger:

 • Det er lov å hive nesten alt av bladverk i bingene, unntakene er potetris, tomatris og hissig ugress (type høymole, ol). Hissig ugress eller ris/bladverk fra tomat/potet bør legges i plastikkpose i Varatun Gårds restavfallskontainer.
 • Så mye jord som mulig må ristes av røtter som skal i komposten, ellers blir innholdet for tett, og det vil ikke komposteres godt.
 • Gresstuster og jordklumper bør ikke kastes oppi, disse kan kastes oppi den gamle bingen når denne er tømt.

Parsellmandag

Vi i styret ønsker å legge tilrette for at parsellhagen skal være et sosialt samlingssted for alle parsellanter. Derfor vil vi introdusere Parsellmandag!

Den første mandagen i måneden oppfordrer vi flest mulig til å tilbringe tid i parsellhagen, på den måten vil sjansen være stor for at det er flere der, og mulighet til å slå av en prat om dyrking, jordforbedring eller helt andre temaer! Helt uformelt og uten forpliktelser, men sosialt og trivelig!

Minst en av oss fra styret vil også prøve å være tilstede. Førstkommende mandag, 4.juli, vil Emily være der mellom 15-17/18.

Kom gjerne og slå av en prat ved parsellen!